free web stats
Vattenfall sollte der Angeklagte sein und der deutsche Staat der Kläger sein

A great many visits have been paid to this webpage by someone in Mountain View, California. The visisits are spread over a very long time back and many of those have taken really long time to study what this is all about. I am really courious, how come that people in Mountain View are that courious about the big, bad business by Vattenfall? I wish the Swedish Government had been equally interested. Will you please let me know?  janohlund@telia.com.

Denna websida har funnits sedan milleniumskiftet
och kompletterats efterhand. Samtliga riksdagsledamöter har informerats om Vattenfalls övergrepp avseende Aroofs takpannefabrik. Ingen har reagerat konkret. Några har
tagit kontakt och uttryckt sig i fördömande ordalag - "så får man naturligtvis inte göra". Kompletteringar har gjorts efterhand med en lång rad ytterligare snedsteg som Vattenfall tagit från 2000 talet.

Nedanstående bild säger mer än ord. Läs gärna en avdammad artikel från 2009 i E24 om vad Vattenfall, Lars G Josefsson och Maud Olofsson har sysslat med - mer och mer aktuell.  

                         I dag lördag den 3 oktober 2015, 15 år efter då den här websidan påbörjades, måste jag säga att Svenska regeringars likgiltighet för Vattenfalls framfart och missbruk av svenska folkets förtroende och
                         de gigantiska riskinvesteringarna som aldrig hade en chans att gynna Svenska folket vars skatteintäkter använts för idiotinvesteringar är fullständigt obegripligt. Slutnota i Europa, förluster omkring
                         300 miljarder svenska kronor. Plus självfallet Good-Will förluster på ännu mer. Vad som står här har lästs av Regering, samtliga riksdagsledamöter, rikspolisstyrelsen, domstolsverket och närmare 40 000
                         enskilda.

                                                 
Snedsteg i Vattenfall E24
                
                                                                              Vattenfall påstår att kärnkraftverken i Tyskland stängdes 2007 på grund av politiska beslut. Hallå!! De var ju för dåliga och fick inget driftstillstånd.

Vattenfall klassat 2007 som Europas farligaste kärnkraftsoperatör har sedan dess endast lyckats minska och slutligen förlora hela sitt förtroendekapital. Sista halmstråt, skuldbelägga Tyska staten med stämningar på 45 miljarder. Det blir inte en krona.

 

I maj 2015 framträder Sveriges stora tillgång, Kronjuvelen Vattenfall, som den är i verkligheten, nämligen sveriges största finansballong med mer än 200 miljarder sek minus i nuläget.

                I april 2016 står det klart att Vattenfalls kolgruvor och kolkraft är värdelösa eller värda mindre än noll.
                De båda Svenska regeringarna har hjälpts åt att sänka Sveriges ekonomi och har svårt kritisera varandra. Kostnaderna för flyktingarna är försumbara jämfört med kostnaderna/förlusterna efter Vattenfall i Europa.
 
http://www.svd.se/vattenfalls-redovisning-ar-samre-an-nagonsin/om/naringsliv

http://www.svd.se/nuon-fortsatter-bloda/om/notan-for-nuon

http://www.svd.se/vattenfall-kan-tvingas-till-enorma-nedskrivningar/om/notan-for-nuon

                                                                                                Bei Vattenfall gibts nicht nur die Pannen AKW Krümmel und Brunsbüttel, Klick hier

INVESTERARNA BLEV BLÅSTA OCH FÖRLORADE PENGARNA 

SKATTEBETALARNA BETALADE VIA VATTENFALL AB                                                                                      

SKURKARNA TOG TAKPANNEFABRIKEN                                                                

                                                                                                                              

Vattenfallstjänstemannen som troligen har rekord i haverier inom Vattenfall (listan toppas av borren i Hallandsåsen) och dessutom, samtidigt, lyckades han att med full lön från Vattenfall köra flera bolag i egen regi i konkurs med miljonförluster.

Bengt Toolanen är mannen bakom kuppen som kunde utföras tack vare en mycket okontrollerad anställning hos Vattenfall. Vattenfall betalade honom en fet lön under många år, plus resor, traktamenten och representationskostnader, utan att en enda krona kom Vattenfall tillgodo.

The Lean thinking that became nothing but leanly and meanly thinking.                                                                           

Klicka på Bengt och se replikväxling i Nyteknik.
                                                                                                                Bengt Toolanens privata kupp. Ta över takpannefabriken, överlåta den till konkurrenterna och inkassera en rejäl vinst.

Toolanen lyckades och konkurrenterna blev av med konkurrensen.

Eftersom Toolanen var anställd av Vattenfall med högsta ansvaret för att takpannefabriken verkligen blev färdigställd, inser man lätt att det handlar om ett särskilt hänsynslöst bedrägeri.

Bengt Toolanen gjorde en personlig vinst på minst femton miljoner svenska kronor.

 Spränglärd och ändå Sveriges störste haverist, Bengt Toolanen


                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                              Här kan du se fabriken i helskärmsbild..

     DEN BERÖMDA VATTENFALLSÅNGEN

    Dir. Lars G. Josefsson sheikar loss i

           "Good Heat and Electricity"                                                                                                       
 
    Kommentarerna från Tyska tillsynsmyndighetens granskning.

    Se hela videon i helskärm här. I övrigt borttagen från offentligheten.
   
Vattenfall har ett ansvar för sina tjänstemän och den skada som de kan åstadkomma i sin tjänsteutövning, s k principalansvar mot tredje part.

Bengt Toolanens skändliga uppsåt, utnyttjande av sitt vattenfallsuppdrag för egen vinning i stället för att fullgöra sina uppgifter enligt uppdraget,
är vid det här laget en mycket väldokumenterad omständighet och bevisad bortom allt tvivel.

Direktören Josefsson tog del av materialet innan han fick sparken. Han besked var då: vi är välkomna att ta up frågan igen efter en fällande dom
mot Vattenfall.

Ooops.... Inte det minsta intresse för verkligheten eller att Vattenfallsanställde Bengt Toolanens orsakade Aroofs haveri. Inte heller var Josefsson berörd av att Toolanen faktiskt var en kronisk haverist inom Vattenfall med Hallandsåsen och 13 m borrning för 1,3 milliarder 1993 som sitt största haveri.
 
Enbart den långa rad av tidigare haverier, där Bengt Toolanen varit ansvarig, borde ha varit anledning för Josefsson att ödmjukt beakta verkligheten. Det framgick dessutom tydligt att de drabbade investerarnas tillgångar var borta.
Någon ekonomisk möjlighet har inte funnits att föra en juridisk process. Vattenfall, Hur fan tänker ni i styrelsen. Samtliga styrelseledamöter känner väl till vad Bengt Toolanen har ställt till med. Det gör också en lång rad berörda entreprenörer, leverantörer plus en stor del av allmänheten..
Vad som är allmänt känt behöver inte bevisas i juridiska sammanhang. Det som sagts nu är mycket välkänt och väldokumenterat avseende vem som hade ansvaret och förorsakade takpannefabriken Aroofs haveri, nämligen vattenfallsanställde Bengt Toolanen.                            

   Vattenfall ansvarar för takpannefabrik, ja just det, TAKPANNEFABRIK, inte kärnkraftverk, men den havererade på samma sätt som de tyska kärnkraftverken 

                     Vattenfalls likgiltighet för verkligenheten och människors säkerhet råder det väl nu ingen tvekan om?  


                     Samtliga automkraftverk läggs ner i Tyskland, Vattenfalls riskfyllda atomkraftverk öppnade ögonen.

                     Tysk professor förklarar farorna med kärnkraftverk och klassar Vattenfalls Krümmel som världens farligaste.

                     Småmysig, förljugen reklam som verkligen gjort Sverige en björntjänst..

                     Kontakt med fina damer på nätet?

Man måste i första hand se positivt på saker och ting även om det kostar. Vattenfalls inköp av två gamla kärnkraftverk - Krümmel och Brunsbüttel  -
som aldrig kom igång med undantag av korta perioder med haverier, har kostat svenska folket miljarder. Det positiva är att Vattenfalls agerande verkligen har belyst hur farlig kärnkraften är vilket har fått hela tyska folket att rösta bort alla kraftverk i Tyskland. Sverige slapp att fundera på att betala för ett Tjernobyl utanför Hamburg. Incidenterna i de svenska kärnkraftverken borde leda till samma sak i Sverige.

                     Farligt radioaktivt avfall i 100 000 år förväntas bli farligt bara några hundra år efter 2018

                     Vattenfall stämmer tyska staten på 30 miljarder - inkomstbortfall för icke fungerande kärnkraftverk. Härligt att kunna lägga över skulden på någon annan - HALLÅ.

                     Tillsammans med stämningen för kolkraftverket Moorburg, 15 miljarder, har Vattenfall nu stämt Tyska staten på 45 miljarder svenska kronor. Vem tror du kommer att få betala?
                     Tyska staten eller svenska skattebetalare?
Vattenfalls okontrollerade engagemang i Takpannefabriken är uppenbarligen inte det enda utan ett av många vilda, okontrollerade engagemang.  Engagemangen i
kärnkraftverken i Tyskland, Brunsbüttel och Krümmel sticker ut mest.

Vattenfalls försäljning av sitt eldistributionsnät i Tyskland inbringade en rejäl summa, men bara ungefär hälften av vad som hade tagits upp som tillgång. Hur är det då med de tyska kärnkraftverken? Inköp ca SEK 200 miljarder, med körförbud i över två år och indraget driftstillstånd för Vattenfall. Verkligt värde uppskattar jag till ett stort negativt tal och den upptagna tillgången i Vattenfalls bokföring är en glädjesiffra som innehåller mycket luft.

När det gäller Vattenfalls totalt redovisade värde kan man lugnt konstatera, att det verkliga värdet är något helt annat. Efter vad som har framkommit under senare tid kan man inte utgå ifrån att det tyska eldistributionsnätet var det enda felaktigt upptagna värdet. Hur det ligger till i övrigt bör granskas och redovisas.

Lars G. Josefsson hade naturligtvis nytta av glädjesiffrorna. Svenska folket som till stor del har betalat de påstådda vinsterna och bidragit med överskottskapital för vilda investeringar har det inte.

Lön, bonus och pensionstryggheten är i och för sig gigantisk för Lars G Josefsson, men det han har ställt till som måste rättas till kan räknas i ungefär lika många miljarder. Det hade varit betydligt bättre om han bara hade fått pengarna och inte gjort någonting alls.

Komplettering den 16 december 2012  Vattenfall kom inte undan att redovisa den enorma kapitalförstöringen i Tyskland och Holland
Komplettering den 25 july 2013: Verkligheten och omfattningen av Vattenfalls finansballong blir tydligare och mer allmänt känt.

Vad som har skrivits ovan flera år tidigare kan nu anses bekräftat.  Nedanstående video från 2007 speglar ett hjälplöst tillstånd för Vattenfall vilket blev bestående. Nu, 2013, åsterstår endast
mycket kostsam och hälsofarlig avröjning och sanering


                                                                          


                                                                           Maud Olofsson och Lars G Josefsson blickar glatt mot himlen innan de lämnar sina uppdrag.

Uppdrag som konkursförvaltare kan Ranggård inte räkna med i framtiden.

Mikael Ranggård skötte sitt jobb som konkursförvaltare för takpannefabriken Aroof AB på sådant sätt att det blev möjligt att beröva Aroofs investerare flera miljoner. I stället för att avsluta konkursen så snart som möjligt enligt konkurslagens krav gjorde advokaten Ranggård tvärtom. Aroofs konkurs fick ligga i fyra år från 1997 utan åtgärd. Därmed gick möjligheten i de flesta fall  förlorad för borgenärerna, på grund av preskription, att komma till rätta med de ekonomiska oegentligheterna.

Mikael Ranggård åstadkom den förödande liggetiden genom att i fyra år, var sjätte månad, ljuga ihop en beskrivning till Tillsynsmyndigheten om att det återstod utredningsarbete innan konkursen kunde avslutas. Med lite hjälp upptäckte myndigheten Ranggårds osanna beskrivningar och bubblan sprack. Dessutom ljög Ranggård ihop en beskrivning om köparen av konkursboet till Tillsynsmyndigheten. Bengt Toolanen beskrevs som en neutral köpare och inte alls som den befattningshavare med kontrollfunktion och bestämmande inom konkursbolaget som var den faktiska omständigheten.

Om Ranggård hade hållit sig till sanningen i sin beskrivning av Toolanen till myndigheten hade  kuppen ej kunnat genomföras.

Advokaten Mikael Ranggård blev prickad av Tillsynsmyndigheten och Advokatsamfundet.  En advokat får verkligen anstränga sig för att bli prickad av Advokatsamfundet

Under senare tid har Ranggård bättrat på sina meriter genom att vara juridisk rådgivare åt Bo Johansson, Obol, och biträda honom vid avtalsskrivningar med idrottsklubbarna i norrland. Med tanke på advokaten Ranggårds selektiva blindhet som konkursförvaltare är jag inte ett dugg förvånad över att han inte alls upptäckt något av de brister hos Bo Johansson och Obol som icke jurister och vanliga journalister har upptäckt.

Ranggård har återigen gått skurkarnas ärenden på investerarnas bekostnad?


Tiden går vidare. Under året, 2009, har Ranggård fått en chefsposition inom Ackordscentralen. Man kan knappast gratulera Ackordscentralen till att ha fått en värdefull medarbetare.

Det är ju som att släppa in räven i hönshuset.

Ranggård har under åren marknadsfört sig i media som en person med stora erfarenheter från flera bolag. Till denna bild hör att Ranggårds bolag (ett bolag = ett reg.nr.) bytt namn 7 gånger under en kort period. Ingenting tycks ha blivit bestående och stabilt i Ranggårds liv. Ranggårds byte av namn på ett och samma bolag innebär ju inte erfarenheter från flera bolag. Snarare uppstår frågan vad var det som var angeläget att dölja?

                

                                                                                                                                                                                                 .
 

Sammanfattning av ekonomisk svindel som Mikael Ranggårds kompis, Bo Johansson, har sysslat med.  Svindelavtalen blev möjliga tack vare att advokaten Mikael Ranggård var behjälplig med att skriva dem.

Norrbottens-Kuriren har kommit skurkarna p spåren. Läs artikeln om Ranggårds tavla. Journalisten missade att Ranggård inte bara var ordförande i Genesis AB utan även hälftenägare. Inte undra på att Ranggård var euforisk inför pressen ovan. Han hade ju blivit mångmiljonär om inte kuppen avslöjats.

              Ranggård fick 200 000 kr av Bo Johansson för tavlor!!!                      Affären godkändes i förväg av Ranggårds revisor!!!

Revisorsnämnden konstaterar att Rangårds revisor rufflar ihop med bilhandlare.


Mikael Ranggårds revisor

Karl-Åke Larsson, auktoriserad revisor och specialist på konkurser, dock nu med framtiden bakom sig.

Karl-åke Larsson är också en fantastisk man. Han lyckades, nästan utan att bli upptäckt, med att samtidigt fungera som officiell revisor för samtliga Bengt Toolanens bolag, biträda Toolanen i bolagsregistreringar och aktieövertagande från Aroof AB, fungera som revisor inom Aroof AB under Toolanen, och det grövsta, nämligen att acceptera och utföra utredningsuppdraget i Aroofs konkurs på uppdrag av konkursförvaltaren Mikael Ranggård.

I sin utredningsrapport som senare blev Mikael Ranggårds förvaltarberättelse författade Larsson en helt osann beskrivning om orsaken till obeståndet och konkursen. En beskrivning som passade Bengt Toolanen perfekt och var en förutsättning för kuppens genomförande.

Bengt Toolanen lyckades efter ett i och för sig spännande och smart upplägg, men självfallet olagligt, att köpa hela produktionsanläggningen för 2,3 miljoner och kort tid därefter sälja den till konkurrenten Braas som skyndade sig att montera ned och skeppa den till egna anläggningar i Kalifornien.

Försäljningsvinsten blev större än 15 miljoner svenska kronor.

Braas blev av med den enda konkurrenten i Sverige som kunde utgöra något hot och den etablerade kartellverksamheten tillsammans med Benders kunde leva vidare med omkring 20% överpris på takprodukterna vilket fortfarande sker, dock numera med Benders som den dominerande kartellkamraten.

För en konkursförvaltare, auktoriserad revisor och utredare i en konkurs gäller att de inte får vara i jävsituation.  Larssons revisorsuppdrag inom Aroof och samtidigt i Bengt Toolanens alla bolag utgjorde tveklöst en jävsituation. Larssons revisorsuppdrag och konkursutredning i Aroofs konkurs var en del av en medveten kupp, vilket en riktig granskning hade avslöjat. Bengt Toolanen var den högste befattningshavaren i Aroof, huvudansvarig för verksamheten och konkursen. Trots denna kristallklara situation inte alls nämnd i Larssons konkursuredning och ej heller i Ranggårds förvaltarrapport. De omständigheter som mörklagts, osant beskrivits och utelämnats, men nu avslöjats och visats i sin rätta belysning utgör hållfasta bevis för att Bengt Toolanen genomfört en kupp.

Karl-Åke Larsson blev till slut avslöjad och prickad i Revisorsnänden. Läs NSD:s artikel 23/12 2006.

Läser man materialet och underlaget till Revisorsnämndens beslut inser man att Karl-Åke Larsson är bedragarnas man och ingenting annat. Larssons karriär som revisor fick inget hedersamt slut.

Revisorsnämndens dnr 2005-795, (offentligt material).


Se upp för Bo Granqvist !

Granqvist arbetande på Vattenfalls uppdrag som konsult och var med från början till slut vid Bengt Toolanens sida i Aroofs styrelse som ständig sekreterare. Granqvist visade prov på stor skicklighet i sina gärningar: Till exempel, sammanställning av bidragsgrundande underlag och utvärderingar av blivande projekt, bl. a. takpannefabriken Aroof. Dessutom visste han hur bolagens juridiska handlingar skulle utformas för att det skulle se ut som om allt stod rätt till: utformning av bolagsstämmoprotokoll trots att någon bolagsstämma aldrig hade ägt rum, upprättande av överlåtelsehandlingar avseende aktier som tillfördes Bengt Toolanen via Vattenfall från investerarna som hade lämnat sina aktier i pant till Vattenfall. Framförallt upprättade Bo Granqvist protokoll och dokument som gav en osann bild av orsaken till Aroofs obestånd och konkurs.

Bo Granqvist är en mycket känd profil på grund av sin skicklighet att ta fram bidragsgrundande underlag för projekt i Norrland för att skapa företagsverksamhet och arbetstillfällen. De projekt jag känner till har endast skapat debiteringsmöjligheter för konsulten Granqvist och konsultkollegor intill dess pengarna tagit slut. Jag tror inte att Granqvist kommer att kunna få igång ytterligare bidragsfinansierade projekt i Norrland i framtiden.

Gangstertyperna har således lyckats att berika sig på andra människors bekostnad. Flera miljoner från privata investerare och samhällets bidrag.


Bengt Toolanen lämnade in en stämningsansökan för en tid sedan och hävdade att jag gjort mig skyldig till osant förtal och trakasserier. Hans familj orkade inte mer påstod han i Ny tekniks bloggande.

Åklagaren avvisade ansökan.

Det jag har beskrivit är sant till varje del. Självfallet förstår jag familjen. Framförallt förstår jag och känner mer för de privata investerarna vars ekonomi raserades.

Särskilt den av investerarna som inte orkade mer och hängde sig på den utsatta edgångsdagen.

Bakom A-roof konkursen fanns människor med makt som utnyttjade sina positioner för egen ekonomisk vinning - det är ingen tvekan eller tvivel om den saken. VD och vice vd stal miljonbelopp ur företagets kassa. Bengt Toolanen lyckades berika sig genom att med hjälp av konkursförvaltaren förvärva anläggningen och sälja den till konkurrenterna.

Det samhälle vi vill leva i kan vi inte skapa genom att titta åt annat håll när övergrepp och orättfärdigheter äger rum.

          Vattenfall stämmer i hemlighet Tyska staten på 15 miljarder. Läs den hemliga stämningsansökan i original, Vattenfall i Media, Läs mer .....

Hur fick Bengt Toolanen kontroll över Takpannefabriken?, Läs mer .....