Välkommen till uppföljningen av Braas och Benders.                           Tillbaka till Kap I

Takpannefabriken A-Roof AB i Norrland knäcktes genom att Braas och Benders (två parter i en kartell) utnyttjade en stackars journalist hos NSD. Journalisten tryckte tillhandahållna bilder och texter av mycket nedsättande karaktär om norrlandsfabriken och fick för detta arbete ett hedersomnämnande 1996 i Guldspaden trots att NSD journalistens artikel enbart bestod av ett hopkok av lögner. Ett bra Scoop har gått före sanning och källgranskning. Zendry Svärdkrona ansåg att artikeln var trovärdig, även om han uppenbarligen insåg att den var osann, och mot den bakgrunden lät han  journalisten Dan Larssons Guldspade artikel ligga kvar nätet. Zendry Svärdkrona. Hur fan tänker vissa journalister.

Braas och Bender, kartellkamraterna, lyckades knäcka A-Roof fabriken direkt efter färdigställande och godkänd provdrift, men innan kommersiell drift kom igång. A-roof - den enda fabrik som kunde bjuda kartellkamraterna konkurrens - var borta. Maktpositionen var säkrad och så var kartellkamraternas prissättning.

Utöver de falska NSD artiklarna satte Braas/Benders in andra svinhugg. Vattenfallsanställde Bengt Bertil Toolanen sattes in som ordförande i A-Roofs styrelse. Han tilldelades även uppdraget att ansvara för ekonomin som företagets controller eftersom A-roof tilldelats bidrag för uppbyggnaden av NUTEC.   Toolanen är extra intressant eftersom det var han som var drivande kraft bakom gigantborren som fastnade i Hallandsåsen. I det läget var han vd för det Vattenfall(o)kontrollerade bolaget Svenska Kraftbyggarna Aktiebolag. 

Uppdragen i A-Roof skötte Toolanen lika illa som Hallandsåsen.

A-Roofs kostnader tilläts växa ungefär som om ansvarig hoppades på en konkurs. Konkursen kom. Eller i varje fall kollapsen (efter fyra år, konkursen ännu ej avslutad, varför?) och vem finns då där att ta över A-Roof fabriken? Jo, borrspecialisten Bengt Bertil Toolanen som vet lika lite om bergborrning som takpanneproduktion.   
Vad skall Toolanen med en dödsdömd takpannefabrik till? Tillverka takpannor? Nej, det var ju det som inte marknaden tillät enligt konkurrenterna Benders/Braas. Sälja fabriken och tjäna en hacka det var det som var avsikten. Vem köper en fabriksanläggning byggt enligt konkurrenterna av gammal skit och som dessutom inte har någon marknad att sälja till? Toolanen är listig och han vet precis vem som är intresserad av att köpa. De största konkurrenterna och starkaste vapendragarna mot A-Roof   köper anläggningen. Den monteras ner, packas och skeppas till Lafarge i USA. Toolanens uppdrag och verksamhet slutföres, men inte för samma uppdragsgivare det började med och ej heller på det sätt de ursprungliga uppdragsgivarna hade förväntat sig.

                                                   Inledningen Kapitel II

                                                      JÄRNTRIANGLAR                          
                                                     
Ekonomisk Brottslighet
                                                     
Skattebrottslagen
                                                     
Brottsförebyggande Rådet
                                                     
Proffs på Benders vis
                                                     
NSD falsk journalistik
                                                      Karteller blir vi aldrig av med - se upp, hitta alternativa leverantörer

                                                                                                                                                        Till toppen

 

 

 

 

 

                                    Inledning Kapitel II
                                                                                            

Min förhoppning att kunna gratulera villaägare och andra som köper takpannor till en lyckad uppbrytning av kartellen inom takpannor och därmed åstadkomma betydligt rimligare priser för de flesta typer av takpannor av betong och tegel är tyvärr borta. Kartellen har lämnats helt oberörd trots anmälan till konkurrensverket 1995.

Gratulationen  går i stället till Benders och Braasfolket (numera LafargeBraas). Mycket skickligt manövrerat till strukturerad marknad och högsta priser ej utsatta för konkurrens. Överpriserna ger starka kassor och möjliggör en fortsättning av de försåtliga metoderna. Proffsigt arbete således att skapa en maktpostion inom takpannor.

Förkrossad för att jag ej kunde stoppa kartellen och gangstergiganterna? Nej faktiskt inte. Snarare fascinerad över hur dumt det är i detta land. Mina kunskaper om hur rättsväsendet i Sveriges land inte fungerar har ökat väsentligt och gjort mig häpen. Jag har också  lärt mig att det finns många duktiga människor som aktivt arbetar med problemet. Reportrarna och programmet granskning t ex. För en tid sedan visades i TV hur konkurrensverket i USA i samarbete med FBI infiltrerat och kartlagt en stor grupp företag, vilka hade bildat en "ryggborstarklubb" där man strukturerade marknaden och kontrollerade priser. Klubben hade som ledstjärna att kunderna är våra fiender och konkurrenterna är våra vänner. Vi håller ihop och klämmer fienden så mycket som möjligt. Det var en mycket munter klubb. FBI hade bandat, filmat och dokumenterat munterheten i detalj. Slutresultat blev att 130 amerikanska direkterör blev dömda, fängelsestraff mellan 3 - 9 år.  Konkurrensverkets direktör yttrade sig för Sveriges del vilket fick mig att tänka på Herman Linquists beskrivning av vårt land (Herman i Frankrike): Den stora tystnadens och de bortvända blickarnas land

                                                                                                                                                          Till meny

                            JÄRNTRIANGLAR

Eftersom jag har engagerat mig i giganternas kartellbildning inom byggbranschen har jag läst en del litteratur som har anknytning till detta och ekonomisk brottslighet. Bl a en bok som heter JÄRNTRIANGLAR - förnyelsens fiende nummer ett, skriveen av  G. Runegren, Patrik Engellau, Jan Herin och Henry Tam. Boken skrevs 1995 och gavs ut av Medborgarnas Offentliga Utredningar. Detta är en bok som alla människor har nytta av att läsa. Bransch, departement och politisk grupp - tre punkter i en triangel, i en järntriangel. Intresseväckande benämning på en företeelse som har funnits länge i Sverige trots att den är ett hinder för fri utveckling samtidigt som den gynnar den typ av gangstergiganter jag beskriver.

En annan, mycket spännande bok som jag har läst är utgiven av Brottsförebyggande rådet 1996 - EKONOMISK BROTTSLIGHET - DEN RÄTTSLIGA PROCESSEN. Det är en bok på knappt 400 sidor och behandlar i detalj flera olika typer av brottslighet i landet och i vilken grad det finns kunskap och resurser att stoppa denna brottslighet. Sammanfattningarna visar att det genomgående saknas resurser av alla slag: antal människor, kunskap och anslagna medel. Bristerna är otroligt praktiska om vi egentligén inte vill ha någon effektiv bekämpning av ekonomisk brottslighet. En logisk slutsats eftersom effektivitet och större anslag inte är lika med större kostnader. Investeringar inom detta område återbetalar sig lättare och snabbare än inom något annat område.                                                                                                                                                             Till meny


                        EKONOMISK BROTTSLIGHET - Den rättsliga processen

Konkret exempel: ett par av de aktörer jag har beskrivit har jag även anmält för skattefusk, systematisk försäljning av "svarta" takpannor för drygt en miljon kronor per år under en femårsperiod. Den offentliga revisionen och åklagarmyndigheten klarade endast att fastställa knappt en halv miljon kronor i svart försäljning. Denna bestod av summan av ett antal bevakningshandlingar av svarta affärer som av en slump blivit liggande. Handlingarna var skrivna på sådant sätt att det tydligt framgick att de avsåg svarta affärer. Dessutom var kundernas namn och adresser angivna. I detta sammanhang är det en viss humor i att de anmälda till åklagaren påstått att handlingarna var förfalskade och att åklagaren utgick ifrån att så kunde vara fallet. Åklagaren i detta fall var ej helt klar med sin åklagarutbildning och endast 30 år och hade just fått sitt första barn. En mycket trevlig ung man men korkad. Tragiskt nog belastar hans lönekostnader och hela hans verksamhet våra skatter. Slutsats i exemplet: kompetens och logiskt agerande skulle kunna ha inbringat 3 - 5 miljoner kronor utöver den lilla del som togs in. Den bristande resursen i detta fall var inte antalet tjänstemän.


                                                                                                                                                           
Till meny

                         Systembrott, Skattebrottslagen 4§ bl a

Det är svårt att helt kort skriva om dessa saker, men om du nu har kommit så här långt i texten betyder det att det kanske kan vara intressant följa de två kartellaktörernas skattefusk. Den svarta försäljningen av takpannor hade pågått under flera år efter  en upplagd rutin inom bolaget. En del av personlen beordrades medverka. Handläggning av "svarta" produkter skedde hela tiden på samma sätt med hundratals leveranser, handlingar, transporter etc varje år. Den svarta verksamheten drevs systematiskt under lång tid. Det handlar således om systembrott, vilket enligt skattebrottslagen är straffbart. Nu kommer vi till det intressanta. Åklagarmyndigheten ansåg inte att det var något brott. Åklagaren hävdade dessutom  att underlagshandlingarna faktiskt kunde vara förfalskade i enlighet med vad de anmälda herrarna påstått - en mycket orealistisk inställning.  Det som har hänt är således att två aktörer har under minst fem år systematiskt undanhållit minst en miljon kronor varje år . De blev avslöjade på en liten del därav, knappt en halv miljon kr. Det som hände från myndigheternas sida var att skatten räknades upp för den upptäckta delen vilket de båda skattefuskarna fick betala tillsammans med samma typ av tilläggsavgift som svensson får betala när han är slarvig med sin deklaration!!.  

Minsta möjliga åtgärd, i detta fall i stort sett symbolisk. Straffpåföljd för systematiska skattebrott har ej utdömts trots att sådant straff skall utdömas vid systembrott (Skattebrottslagen 4§). Varför gör man så? Den ekonomiska brottsligheten får en liten smäll och kan uppmuntrad och skrattande gå vidare. 

                                                                                                                                                            Till meny             
Brottsförebyggande Rådet

I detta sammanhang kan det vara intressant att se vad Brottsförebyggande rådet skriver i sin spännande och intressanta bok från 1996, exakt citat från text på sid 69,

            "Brottsutredningarna rörande mindre omfattande bokföringsbrott handläggs efter minsta motståndets lag. De tecken som finns på att det finns allvarligare brottslighet bakom de brott anmälningarna avser följs sällan upp. Polisförhör framstår ibland som en formsak. Dessa omständigheter till trots är utredningarna i många fall mycket långa, ibland flera år, se ex mål nr 40 i bilagan där utredningstiden hos polis och åklagare är upp till fyra år och nio månader".

Nu skall man komma ihåg att det inte är fru Andersson som har tyckt till om brottsligheten. Det är en tung instans med kompetent folk som i sina utredningar redovisar behov av långtgående förändringar och förbättringar inom den rättsliga processen. Tyvärr tycks responsen från samhället, berörda instanser, regering och riksdag vara sådan att fru Andersson lika gärna kunde fått tillfälle att tycka till och yttra sig. Väljer man att syssla med ekonomisk brottslighet och inte är alltför klumpig är risken tydligen mycket liten att åka fast.

                                                                                                                                                               Till meny


                                 
Det stämmer nog att Benders är Proffs på takpannor, men inte som köparen tänker sig när han ser reklamen. Benders specialitet är att tjäna pengar på takpannor - inte att göra bra takpannor.

Under 60 och 70 talet sysslade jag med försäljning och byggnation av småhus, Mockfjärdshus. Vi hade i början på 70 talet leveransavtal med Benders. Redan då var Benders Proffs på takpannor. Trots det visade sig att deras takpannor, genomgående hade mycket dålig kvalitet. Samma problem i hela Sverige. Stora mängder takpannor spruckna och sönderfallna i samband med montagearbetet. I vissa fall upp till 50% kassation innan pannorna kom på taket.

Avtalet med Benders sades upp och fördelades över flera små takpannefabriker, numera nedlagda av Benders och kartellkamraterna. Dessa små tillverkare var de riktiga proffsen. De tillverkade starka takpannor som husbyggarna verkligen hade glädje av under lång tid. I min hemkommun, Ale, finns flera villor med Benderstak och även en hel del andra.

Skillnaden mellan benders och de andra är uppenbar. Tak från början 70 talet som måste läggas om är uteslutande från Benders. De andra klarar sig betydligt bättre och tycks ha omkring dubbla livslängden.

Några av mina grannar har nyligen lagt om sina Benderstak. Vissa takpannor var odugliga för flera år sedan. Stora genomgående hål i pannorna förekom vilket med besvikelse förevisades. Verkligheten när det gäller Proffs  är att Benders tillverkat de sämsta takpannorna med den kortaste livslängden. De små fabrikerna i Sverige av vilka det nu endast finns få kvar har aldrig levererat takpannor av så dålig kvalitet.

      Benders lager i Skene. Proffs på takpannor,  jo jag tackar!                                  En Benders takpanna med genomgående hål från ett tak i Skepplanda Ale kommun.
                                                                                                                                         1972 - 1997 Omläggning efter 25 år. Borde ha lagts om mycket tidigare eftersom en del pannor
                                                                                                                                         var lövtunna och en del med genomgående hål.  En sådan från Skepplanda ser vi nedan.

                                                                                                                                                                        72dpi.jpg (47725 bytes)  
                              

Innan man köper takpannor bör man utöver att läsa reklambroschyrerna ta reda på faktiska kvaliteter, fuktabsorption, frosttålighet, tryckhållfasthet. Det allra bästa är troligen att hitta tak med takpannor som legat omkring 30 år och se hur de ser ut och ta reda på vem som är tillverkare. Benders är inte ledande när det gäller kvarliggande tak efter 30 år. I dag troligen omöjligt att hitta ett Benders tak som lagts 1970-1972. Vore intressant om någon hittade ett. Meddela mig i så fall gärna.
                                                                                                                                                             

  

                                                                                                                                                              Till meny

                                                    NSD Falsk journalistik

 

 

Gangstertyperna och kartellkamraterna från Braas och benders tillhandahåller falsk information om takpannefabriken A-Roof som var under byggnad. Ove Bender, ägare till sveriges största takpannefabrik påstår, att A-Roofs konstruktör Thomas Odenö fifflat. Den stora norrländska tidningen NSD låter den falska informationen gå i tryck i ett flera sidors reportage i juni 1996. Kommunalrådet i Voullerim, Kent Ögren höjde ett varnande finger och påtalade att syftet med utspelet var att skada A-Roof. Trots denna tydliga varning trycker NSD den falska information  Direktören för Benders takpannefabrik anklagar rakt ut i tidningen en av delägarna, Thomas Odenö,  för fiffel. 

Till saken hör att Benders tillsände NSD journalisten Dan Larsson falsk information och bilder tagna på Thomas Odenös anläggning, Hulta Maskin AB i Skene. Bilderna och informationen var riggade på ett sådant sätt att de skulle skada förtroendet för det pågående arbetet med takpannefabriken A-roof. Tyvärr begrep journalisten Dan Larsson inte då att det handlade om ett mycket fult sätt att stoppa en uppkommande konkurrent. Det har Dan Larsson dessbättre förstått senare och dessutom bekräftat kontakten med Benders och att han i efterhand insett att det för Benders del handlade om att bli av med en uppkommande konkurrent, vilket han i högsta grad bidrog till.

Det roliga i sammanhanget är faktiskt, att Thomas Odenö är en välutbildad tekniker, godhjärtad, ärlig och dessutom mycket skicklig som konstruktör. Han har anlitats och utfört en rad svåra och stora kontruktions- och entreprenaduppdrag för såväl Benders som Braas. Thomas Odenö  har ansvarat för konstrukton och uppförande av flera takpannefabriker i Sverige och utomlands. I branschen känner man till Odenös förmåga och hans konstruktioner fungerar. Till skillnad från Benders är fiffel ingenting som Odenö sysslar med. Ja, jag menar i klartext,  Benders är fifflare, vilket de flesta i branschen har klart för sig,

I A-Roofs fall rörde det sig om en stor fabrik i Norrland en av de bästa i Europa. A-Roof behövdes i Norrland för att åstadkomma konkurrens och hålla priserna rimliga för husbyggarna. De stora, etablerade drakarna ville fortsatt tillgodogöra sig överpriser i maktposition. Det lyckades tyvärr.